התנגדויות

התנגדויות ניתנות למסירה בכתב או בעל-פה בעת דיון. אלו ההתנגדויות הנפוצות ביותר.

התנגדויות לשאלות – סילוף עובדות

מחוץ לתחום העניין
השאלה לא קשורה ישירות לנושא החקירה הצולבת.

קריאה למסקנה משפטית
השאלה מבקשת דעות ולא עובדות.

קריאה לספקולציה
השאלה מבקשת מהעד להמר על התשובה, במקום להתבסס על עובדות ידועות.

שאלת טענה
השאלה מהווה טענה במקום שאלה אמתית.

נשאלה ונענתה
השואל כבר קיבל תשובה לשאלה זו.

השואל מניח עובדות שלא הוכחו
השאלה מניחה שמשהו הנו עובדה כאשר לא הוצגה כל הוכחה לכך.

שאלה מנחה
השואל מציע את התשובה לעד. שאלה מנחה מותרת רק כאשר זהו עד נגדי או עוין,
לא כאשר שוטר מעיד לשאלותיו של פרקליטו שלו.

התנגדויות לשאלות – ערפול הדיון

שאלה יומרנית, מטעה, מבלבלת או מעורפלת
השאלה לא ברורה ומדויקת דיה בכדי שהעד יענה עליה.

שאלה מורכבת
השאלה מכילה מספר שאלות ביחד.

שאלה עלילתית
השואל מבקש מהעד לספר סיפור מעשייה במקום לציין עובדות.

התנגדויות לשאלות – הצקה

מציק לעד
מכעיס על מנת להסית, לא נותן לעד הזדמנות לענות ומטיח בו שאלות נוספות, לועג לעד.

התססה
השאלה רק נועדה לעודד דעות קדומות.

שאלה לא רלוונטית
השאלה לא עוסקת בעניינים שבמשפט.

התנגדויות לתשובות - הראיה המרשיעה

חוסר יסוד
לראיה חסר ביסוס בעדות באשר לאותנטיות או למקור שלה.

כלל הראיה הטובה ביותר
המקור דרוש באם הוא זמין, למשל, במקום להעיד על קיומו של מסמך, יש להציגו.

שמועה
העד אינו יודע את התשובה באופן אישי אלא רק שמע אותה ממישהו אחר.

פסול \ העד לא כשיר
העד אינו מוסמך לענות על השאלה

פרי העץ המורעל
הראיה הושגה בדרך לא חוקית

התנגדויות לתשובות - חוסר תגובתיות מצד העד המשטרתי

תשובה עלילתית
העד עונה בסיפורים כאשר השאלה לא ביקשה סיפורים או מעשיות.

תשובה לא עניינית
העד עונה לשאלה אחרת או לא עונה כלל

חוסר תלות
העד ממשיך לענות לא לעניין השאלה כאשר אין צורך

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License