בקשות

פרק זה יסביר לך עד כמה מגוחך וקל להזיז את התיק המשפטי שלך קדימה. אם אתה נאשם בדין, עליך להגן על עצמך על ידי הזזת התיק קדימה ללא עיכובים, מכשולים וסערת טיעונים והוכחות על ידי היריב שלך. אל תתן לתיק שלך להאט. אתה רוצה לנצח את התיק הזה, אבל אתה גם רוצה לסיים אותו ולהמשיך בחיים שלך. צדדים בדין שנכשלים להזיז את התיק שלהם קדימה במהירות, התלהבות ובמרץ, מסיימים בד"כ כאשמים.

בקשות לכשעצמן, הנן כלי משפטי ריק מתוכן, עד ששופט נותן הוראה על פיהן. אתה יכול להגיש עשרות בקשות בתיק שלך, אך עד ששופט פוסק עליהן, לא השגת כלום. עליך לרשום בבקשות את הסיבה, הצידוק והטיעון המשפטי מדוע, השופט צריך לאשר לך את הבקשה. כל בקשה היא בקשה להוראה משופט. שופט יכול לאשר אותה (ולתת הוראה כמבוקש) או לא לאשר אותה. שופט לא יכול לתת הוראה אחרת מאשר זו שמבקשים מי מהצדדים בדין.

בחלק מבתי המשפט, בקשות נידונות בשימוע, ובחלק מבתי המשפט בקשות נידונות רק בכתב. ישנם מקרים חריגים. אם אתה רוצה שבית המשפט יפסוק לטובתך על בקשה, עליך לקבוע שימוע לבקשה ולתאם עם הצד השני. בחלק מהמקרים בית המשפט הוא זה שיתאם את השימוע (או פשוט יודיע על תאריך שהחליט). לפעמים, כאשר לא קובעים בקשה לשימוע, השופט לא יגיע לטפל בה.

כאשר אתה שולח בקשה, אתה מעביר גם עותק ליריב שלך (המשיב), ולו ניתנת הזדמנות להגיב. לך לבסוף ניתנת הזדמנות (לא חובה) להגיב לתגובה של המשיב, לפני שהשופט מקבל החלטה לגבי הבקשה.

בקשות לדוגמה:
• בקשה לסילוק \ ביטול
• בקשה להצהרה ברורה יותר
• בקשה להשהיה
• בקשה לשינוי
• בקשה לאילוץ של גילוי
• בקשה לצו הגנה
• בקשה לשלול הוכחות
• בקשה לכלול הוכחות
• בקשה לפסק דין מסכם \ הצהרתי
• בקשה לשימוע מחדש או לשיקול מחודש

אלו הן רק כמה בקשות שכיחות ביותר מתוך רבות. אתה יכול להגיש כל בקשה שהיא, כולל בקשה להוריד את הטמפרטורה במזגן של בית המשפט במעלה אחת למטה. בתי המשפט יספקו לך טפסי בקשות מוכנים למילוי. אל תשתמש בהם. לחשוב שאתה תוכל לנצח על ידי שימוש בטפסים מוכנים מראש זו טיפשות מוחלטת. עליך לדעת מה כתוב בבקשה, למה זה שם ואיך בית המשפט פועל לפי כל זה.

אל תאפשר ליריב שלך לשחק אתך משחקים מלוכלכים. דרוש ענישה קשה בגין ביזוי באם היריב שלך לא פועל על פי ההוראות שניתנו לפי הבקשות שלך.

בקשות ניתן להגיש בעל פה, אך באותה העת יש לדעת כיצד לתמוך בהן על ידי טיעונים, שאותם אתה צריך להכיר ולדקלם מראש ללא כל עיכוב. בכל בקשה, גם אם הוגשה בכתב ונקבעה לשימוע, עליך לבוא מוכן לטעון בתמיכה לבקשה שלך.

בקשות ניתן לבטל בטרם השופט פסק עליהם, והזכות לבטל אותן מצויה רק בידי המבקש. בתי משפט מסוימים דורשים תזכיר או תצהיר שיהיה מצורף לבקשה שלך. תזכיר כזה יכלול את סיכום ההתקשרות שלך עם היריב, וכן פרטים לגבי השתלשלות הדברים, וכן הוכחות לדבריך כפי המדובר בבקשה.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License