כתובות וטלפונים

תביעות תנועה תל אביב
03-6801534 מספר ישן
03-6801437
ראשון-שלישי-חמישי 8:30-11:30

03-9685639 תביעות תנועה בית דגן (ארצי)
03-9685644 משטרת תנועה בית דגן
03-6803673 פקס ראש מדור מת"ן

בית המשפט העליון
רח' שערי משפט קריית בן-גוריון, ירושלים. מיקוד 9195001
פקס 02-6759648
טלפון 077-2703333

אריאל שוורץ - עו"ד מדור בלתי מיוצגים בית המשפט העליון
02-6759632
שעות: 8:30-9:30 14:00-16:00

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License